Támogatottak / Mester-M Díjazottak

MESTER-M DÍJ, Természettudományos kategória

Hujter Bálint
matematikatanár, Budapest

Fiatal tanár kategória díjazottja

"A legfontosabb, hogy a gyerekek élvezzék a matekozást és a gondolkodást."

A budapesti Fazekas MihályGyakorló Általános Iskola és Gimnázium matematikatanára, aki a tudományoskutatói karrier helyett választotta a tanári hivatást és egykori iskolájábatért vissza. Speciális matematika tagozatos osztályokban tanít, tehetséggondozószakkört vezet, matematikai táborokban közreműködik, tananyagokat fejleszt,matematikai versenyek szervezője. Diákjai a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián,OKTV-n is kiválóan szerepeltek. Személyes példamutatása, közösségszervezőmunkája kiemelkedő. A Pósa-féle hagyományokat és a felfedeztető oktatástképviseli. A tapasztalt kollégák is sokat tanulnak tőle.

Nagy István
kémiatanár, Bonyhád

"A legfontosabb, hogy egészséges személyiséget neveljünk."

Nagy István a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kémia, fizika és néprajz szakos tanára. Differenciáltan foglalkozik a diákokkal, tehetséges diákjaival szigetüzemű napelemet készített az iskola udvarán, amely alkalmas a mobiltelefonok feltöltésére. 2016-ban tanítványaival ellátogatott a CERN részecskegyorsítóba. Kutatásaikat a SZTE-TTIK, az ELTE kutatóival közösen végzik, így a diákok már gimnazistaként bekapcsolódhatnak az egyetemi kutatómunkába. Kiemelkedő tanítványai: Neubauer Antal, Vámi Tamás Álmos, Baglyas Márton, Nagy Ferenc István, Hús Luca, Frei Kata, Takács Péter György, Kozma Csaba, akikből orvosok, tanárok, kutatók és mérnökök lettek. 

Munkásságát a Curie Alapítvány „Tehetséges gyermekeinkért” díjjal, a Richter Gedeon Alapítvány 2017-ben Magyar Kémia Oktatásáért Díjjal, a Kutató Diákok Szövetsége a „Példaképem a tanárom” díjjal, illetve 2019-ben a SZTE-TTIK a Kémia Nagykövete címmel ismerte el.  Szabad idejét néprajzi kutatások, illetve kedvenc állatainak a gondozása köti le. Nős, négy gyermek édesapja.


Dr. Regdon Ibolya
kémiatanár, Szeged

"Nemcsak tanárként, emberként kell ott lenni a gyerekek mellett."

A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára. Mindig a megértés felől közelíti meg a kémia tanítását, rávilágít az összefüggésekre. Nagy rendszerként láttatja a kémiát, amelyben nem bemagolt információk lebegnek, hanem logikailag összekapcsolható állítások. Ha hiányosságokat érzékel, mindig felhívja diákjai figyelmét; egyszerre tud szigorú és kedves lenni. Óráin lelkes, sajátos humorával emészthetőbbé teszi a tantárgyat. Az osztályozásban igazságos. Azt hangsúlyozza, hogy a tudás az elsődleges, nem a félévi átlag. A fejlődésre dicsérettel reagál, a jegyek romlására időben felfigyel. Ha a kémián túlmutató téma jön szóba, őszinte, és kifejti véleményét, tanácsot is ad az életre nézve. Folyamatosan bátorítja diákjait, kedvenc mondásával: „Ha küzdesz, veszíthetsz, ha nem küzdesz, már veszítettél.” A 2020. évi karantén alatt különösen támogató tudott lenni diákjaival, különösen az érettségire készülőknek nyújtott támogatást. Fontosnak tartja, hogy a diákok jól érezzék magukat, folyamatosan tesz a közösség építéséért, legyen szó osztálykirándulásokról, tudományos programokról, vagy akár iskolai filmdélutánokról.

Varga István
fizikatanár, Ajak

"Fontos, hogy a gyerek értse, amit tanul."

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskolában tanít. Nagy hatással van a tanítványaira, szemléletformáló pedagógiája különleges, az oktatást szenvedéllyel végzi. Fizika szakkört vezet, 2010-től az Öveges József Országos fizikaverseny feladatkitűzője, szervezője. Közelebb hozza a gyerekekhez a fizikán keresztül a hétköznapi élet jelenségeit. Iskolán kívüli tevékenysége sokrétű. A Nyíregyházi Egyetemre, a Debreceni Atomkutató Intézetbe is minden évben ellátogat tanítványaival. A kutatók éjszakáján önálló bemutatót tartott, játékos, filléres kísérleteit játszóházakban, egészségmegőrző nyári táborban is bemutatja, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését a természettudomány iránt. Önálló fizika esteket is szervez. Tehetséggondozói és tudomány népszerűsítő munkásságáért több elismerésben részesült már (Mikola Sándor díj, Öveges József díj a Nukleáris Társaságtól, Ericsson díj, Jedlik Ányos díj).MESTER-M DÍJ, Művészet kategória

Gárdián Gábor
gordonka művésztanár

"A pedagógiában a szeretet a legerősebb katalizátor."

Gárdián Gábor országos és nemzetközi szinten ismert gordonkaművész, a szegedi Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mesterpedagógusa. Pályája során kiemelkedő tehetséggondozást végzett. Tanítványai országos és nemzetközi versenyeken rendszeresen dobogós helyezéseket értek el. Legtehetségesebb növendékei közül sokan a világ szimfonikus zenekarainak művészei vagy sikeres pedagógusok lettek. Fő műve a Gárdián Gordonkaiskola-sorozat, amely Magyarország első számú gordonkaoktatási tananyaga, angol nyelvű kiadását világszerte használják és amelynek kínai megjelentetés is folyamatban van. Tanítványait nemcsak zeneszeretetre és a zeneértésre neveli, hanem a valódi emberi értékek felismerésére és tiszteletére is. Sajátos nevelési igényű diákjaival is számos sikert elért, akik számára Gábor bácsi és a csellózás jelenti a biztos pontot. A tanár úr több rendezvény, továbbképzés, zenepedagógus-konferencia előadója, gordonkaversenyek zsűritagja, népszerűsítő-ismeretterjesztő zenei programok szervezője, előadója. Szegedi koncertjei valóságos népünnepélyek. Munkásságáért több elismerésben részesült, többek között 2017-ben megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet.


Ludmány Antalné
magánénektanár, Debrecen

"Az a siker, ha az ember segíteni tud."

A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola magánénektanára. Óriási teherbírású és teljesítményű pedagógus, ugyanakkor kedves, barátságos személyiség. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség és a közösségért érzett felelősség.

A tehetséggondozás területén nagyszerű eredményeket ért el mind a jó zenei adottságú gyerekekkel, mind a sajátos nevelési igényű gyerekekkel. 136 helyezés, elismerés a bizonyíték zenei és pedagógiai felkészültségére. Közel 30 növendéket irányított zenei pályára, közülük jó néhányat egészen a felsőfokú képzésig elkísért. Diákjai országos ének- és kamarazenei versenyeken nyertek el 1. díjat, fődíjat, 2-3. helyezést és a tanárnő több alkalommal részesült felkészítő tanári különdíjban. Számtalan alkalommal volt részese bemutatóóráival a zenepedagógusok továbbképzéseinek és országos szintű tudományos tanácskozásoknak. 

A felkészítés mellett mindig figyelemmel kíséri a gyerekek mindennapjait is, nehéz helyzetben tanáccsal látja el őket. Nagy gondossággal, ugyanakkor nem tolakodóan igyekszik a gyerekek tartalmas, igényes kikapcsolódását is szervezni. Mindezeket töretlenül és végtelen szerénységgel végzi. A növendékekkel, azok szüleivel és a kollégáival egyaránt kiváló kapcsolatot ápol.


Veres Éva és Veres Gábor
művésztanárok, Szombathely

"Egyenrangú félként próbáltuk tanítani őket."

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium életének évtizedek át meghatározó művész-tanár alakjai voltak. Személyiségükkel – emberi rátermettségükkel és szakmai tudásukkal - olyan atmoszférát teremtettek, melyben jó volt létezni akár diákként, munkatársként, vagy barátként. A házaspár munkássága példaértékű, elkötelezettek az életszeretet, a tanítás, és az alkotás iránt. Ugyanazokért az elvekért dolgoztak évtizedeken át, egymást kiegészítő eszközökkel. 

Rendszeresen szerveztek pl. nyári táborokat diákjaiknak, részben saját műtermükben, saját anyagaikat rendelkezésre bocsátva. Kiváló pedagógiai érzék jellemzi őket, megteremtették az ideális tanár-diák kapcsolatot oly módon, hogy a tehetség, és a tudás, mint a továbblépés alapfeltétele tudatosult tanítványaikban, akiknek felsőoktatási előmenetelét folyamatosan figyelemmel kísérték. 

Szakmai kvalitásaik mellett közösségformáló erejük is kiemelkedő. Egykori diákjaik visszatérő vendégek otthonukban, bizalommal fordulhatnak hozzájuk akár ma is szakmai és személyes vonatkozású kérdéseikkel egyaránt. Diákjait mindig egyenrangú félként kezelték és ugyanez az együttműködő készség jellemzi kollegiális kapcsolataikat is. Véleményformáló karakterük megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor személyiségükre jellemző, hogy mindig a közös döntés elvét képviselték.

Tanítványuk az egyik tervezője a 2007 óta átadott Mester-M díjnak is.MESTER-M DÍJ, Sport kategória

Tokaji Sándor
asztalitenisz edző, Budapest

"Fontos, hogy a gyerekeknek célt adjunk a sporttal, amiért megdolgozhatnak."

A BVSC Zugló nyugdíjas asztalitenisz edzője. Évtizedeken át foglalkozott fiatalokkal, a magyar utánpótlás-válogatott fénykora az ő nevéhez fűződik. Szerény, figyelmes, tájékozott volt mindig. Alapos, pontos technikai tanítást adott. Odaadó és áldozatkész ember, mindig lehetett rá számítani. Edzői továbbképzéseken oktatott. Humoros stílusával azonnal megnyerte a gyerekeket. Nyugalmat árasztott, tanítványaival végtelenül türelmes volt. Tisztelet, fegyelem, emberség jellemezte, amelyet versenyzői elé példaként állította. A Zuglói Önkormányzat Zugló Sportjáért serleggel ismerte el munkáját. Tanítványai 9 Európa bajnoki aranyérmet, 4 ezüst, 9 bronzérmet, valamint Serdülő Ifjúsági Európa bajnoki címeket, OB címeket szereztek.


Harsányi Mária
kosárlabdaedző, Szekszárd

"A legtöbb gyerek érzi, hogy jót akarok."

A szekszárdi Kosárlabda Sport Club edzője, közel 40 éve a helyi kosárlabda élet kulcsszereplője, az egész magyar kosárlabda társadalom ikonikus alakja. A mai napig keményen, de teljes szeretettel, odaadással neveli ki fiatalokat a felnőtt csapat számára is. A 2020/2021 NB1-es bajnokságban már 4 utánpótlás korú és 3 már „felnőtt” játékosa szerepel. U16-os csapata kadett bajnoki címet szerzett 2019-ben. Keze alatt nevelkedett több olyan játékos, akik örökre beírták magukat a sportág hazai történetébe (Studer Ágnes, Bálint Réka, Miklós Melinda). Szinte harmadik szülőként foglalkozik minden egyes tanítványával, akik ennek köszönhetően a kosárlabdán kívüli életben is megállják a helyüket. Fegyelmet, pontosságot, kitartást és nem utolsó sorban a sportáguk iránti szeretet is megtanulják. Sok figyelmet fordít arra is, hogy iskolai tanulmányaikat se hanyagolják el játékosai, a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat megjutalmazza. 2018-ban Príma Díjat, 2019-ben "Szekszárd büszkesége” címet kapott.

Bánhidi Ákos
gyorskorcsolya szakedző, Budapest

"Én egy egész közösséget képviselek."

A rövidpályás gyorskorcsolya egyik alappillére ma Magyarországon. Műkorcsolyázóként többszörös korosztályos magyar bajnok, később gyorskorcsolyázóként felnőtt bajnoki ezüstérmes volt. Segédedzőként kezdett dolgozni az első budapesti Short-track klubnál, majd az utánpótlás nevelésben tevékenykedett, mint klub és utánpótlás válogatott edző. 2001-től a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség szakfelügyelője, majd 2004-től az olimpiai keret egyik edzője, 2017 óta menedzsere is. Többek között az ő munkájának köszönhetően jelentek meg a 2000-es évek elején a sportágban a kiemelkedő nemzetközi eredmények. Tanítványai azóta is ott vannak a legjobban között: Európa – és világbajnoki címek, olimpiai bajnoki cím (Liu testvérek, Burján Csaba, Knoch Viktor, Huszár Erika, Heidum Bernadett). Munkáját év edzője és mesteredzői díjjal ismerték el.Szakmai tudása elengedhetetlen a sportág további fejlődéséhez, amelyet készséggel és alapossággal ad át a fiatal kollégáknak.