Hírek / Civil szervezetek

A pályázatokat június 30-ig lehet benyújtani az online felületen keresztül:

https://opa.molalapitvany.hu/ugyfelkapu

Azok a civil szervezetek pályázhatnak sikerrel, akik az élmény- vagy művészetterápiás programokat krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyermekek és fiatalok számára valósítják meg. 

Az élményterápiák közé tartoznak többek között az állat-asszisztált terápiák. A művészetterápia bármilyen művészeti ághoz kapcsolódhat: pl. zene, dráma, képzőművészet, fotó, film.

Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre. 

A pályázat benyújtása előtt regisztrálni kell június 27-éig! 

Azokra a programokra lehet pályázni, amelyek 2020. október 1 – 2021.július 31. között fognak megvalósulni.

Bővebb információ, pályázati felhívás és mintaűrlap letöltés itt.

A kuratórium nem hoz pozitív döntést olyan pályázó támogatási kérelméről, aki korábbi pályázatának támogatásával nem számolt el az előírt határidőig. Ezalól kivételt képeznek azon támogatott szervezetek, amelyek 2019-2020. évi programjaikat a koronavírus járvány miatt halasztani vagy átütemezni kényszerültek. Az ő esetükben az új projekt ütemezése nem lehet átfedésben a GY19-es projekt ütemezésével, de annak befejezését követően tervezhetnek új programot, amelyet a szakmai bíráló bizottság véleményez és döntésre a kuratórium elé terjeszt. Pozitív döntés esetén új támogatási szerződést csak akkor kötünk, amikor a GY19-es elszámolás elfogadása megtörtént!