Hírek / Civil szervezetek

A Pécsi Színtér Egyesület 2010-ben jött létre közösségfejlesztő és ifjúsági munkás fiatal szakemberek összefogásával - elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok megerősítésére, az önkéntesség népszerűsítésére, a nemzeti és nemzetközi szakmai összefogás szélesítésére. Fő működési területeik: Pécsbánya-telep, ahol a lakosság 70%-a cigány származású; börtönök - ahol főleg fiatalkorúakkal foglalkoznak, illetve oktatási intézmények, közösségi házak, valamint gyermekotthonok. Céljaikat közösségi művészetek (közösségi falfestés, színház, mozgás, zene, film, egyéb vizuális technikák) és nem formális nevelési módszerek alkalmazásával, képzésekkel érik el.

Pécsi Szín-Tér

Az Egyesület közösségi művészeti munkacsoportja a Mural Moral Mező 2007 óta alkalmazza a Nicaraguában tanult közösségi falfestést személyiség - és közösségfejlesztő módszerként különböző életkorú és hátterű csoportokkal hazai és nemzetközi közegben is. A módszer lényege a résztvevőkben lévő kreatív potenciál felszínre hozása és kibontása, az önbecsülés, a kezdeményező készség erősítése, képességeikben való megerősítésük, egyben azok fejlesztése. A közösségi alkotás létrehozásával adott közösséget érintő témák feldolgozása, akár globális kérdésekre való reflektálás.

Pécsi Szín-Tér

Alkotó természetünk című aktuális projektjükben céljuk, hogy a pécsbányai hátrányos helyzetű fiataloknak és a belvárosi gimnáziumok diákjainak találkozási és együttműködési lehetőséget biztosítsanak, ami lehetővé teszi a személyes tapasztalatok útján történő megismerést, az esetleges előítéletek lebontását, valamint a pécsbányai Közösségi Ház környezetének színesebbé tételét. A résztvevő pécsbányai fiatalok és az önkéntes diákok tematikus foglalkozások, közös kirándulások és egy kétnapos alkotótábor keretében találkoznak. A tevékenységeket közös tematika, a természethez való viszonyuk fűzi össze, ami által a fiatalok mélyebben kapcsolódhatnak önmagukhoz, a természethez és egymáshoz.

Pécsi Szín-Tér

A diákok a képességeiknek, tehetségüknek megfelelő feladatokat látnak el. A kirándulásokon adott téma játékos feldolgozását segítő állomásokon keresztül halad a csapat - itt egy-egy állomás feladatainak, játékainak összeállítását a diákok végzik. Az alkotófoglalkozások kapcsán a diákok részt vesznek a természetes alapanyagú festékek előállításában, majd önálló alkotás után párokat formálva a gyerekekkel dolgoznak.

A közösségi szolgálatos programba eddig két pécsi gimnázium 11 diákját és 16 pécsbányatelepi hátrányos helyzetű gyermeket vontak be. A Lőwey Gimnáziumban május 12-én megnyitott kiállítás az eddigi együttműködés munkáját, alkotásait mutatja be. A természetes festékekkel, fűszerekkel készített képeket és a találkozásokon készült fotókat június 4-én a Pécsbányai Alkotónapokon is megtekinthetik az érdeklődők. A gyerekek közös munkája folytatódik: további kirándulások, alkotás és együttlét vár rájuk a program júniusi zárásáig. Az Alkotónapokon hulladékmozaikból készült egyedi tűzrakóhelyet is készítenek közösen a belvárosi és a telepi fiatalok.