Pályázóknak / MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM 2018


Pályázati Felhívás

MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM

Művészet-tudomány kategória 2018


Pályázni az alábbi célokra lehet:

A. Eszközvásárlásra, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, a szakmai fejlődést segíti (művészeti eszközök, kellékek, hangszerek, kották, tudományos eszközök, szakkönyvek stb.)

B. Útiköltség-térítéshez, amely segíti a pályázók eljutását a hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, valamint az azokra felkészítő szakkörökre, táborokra (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj, részvételi díj stb.)

C. Egyéb, pályafutáshoz kapcsolódó költségek, amelyek a pályázókat segítik a színvonalas és tartósan jó eredmények elérésében (pl. művésztanár óradíj, pályabérlet stb.).

A pályázatokat kizárólag az online pályázati felületen lehet benyújtani 2018.09.10-től kezdődően. Kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai hibásnak minősül a pályázat):

A média-megjelenések előnyt jelentenek, kérjük, ezek listáját is csatolják (nem kötelező melléklet).

A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 16.000.000 forint.


Kik pályázhatnak?

A pályázat benyújtási határideje az online felületek: 2018. október 5. éjfél

A pályázati támogatásokról a végső döntést a MOL Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2018. november végéig. Az eredményről minden pályázót emailben értesítünk.

A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket vesszük figyelembe, illetve előnyös elbírálásban részesül az a pályázó, akinek anyagi és családi körülményei ezt indokolják. 

A nyertesekkel a MOL Alapítvány támogatási szerződést köt. 

A támogatást részleges vagy teljes előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról a pályázó nevére szóló számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül.

A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2018. december 1 - 2019. augusztus 31. 

Egy pályázó csak egy kategóriában (A vagy B vagy C) nyújthat be pályázatot! 

Önerő megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának, de nagyobb összegű támogatási igény benyújtásánál további előnyt jelent.

Kizáró okok: Nem fogadható el annak a pályázónak az anyaga, akinek korábbi pályázata nem zárult még le, vagy annak támogatásával nem számolt el.

A pályázatokat csak az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni. A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött, amelyet csak felnőtt nagykorú személyek végezhetnek el (18. életévet betöltött pályázó, szülő, tanár).


REGISZTRÁCIÓ és PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

Hiánypótlásra van lehetőség. A pályázatok formai értékelését követően erre elektronikus levélben kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott határidőig eleget tehet. Ha a megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás, a pályázat elutasításra kerül.

A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati Kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.

A pályázati felhívás, a mintaűrlap és a pályázat benyújtásához szükséges mellékletek a letölthető dokumentok között találhatók.

További információ kérhető: info@molalapitvany.hu


Művészet-tudomány kategória 2018

Letölthető dokumentumok:

pályázati felhívás
minta űrlap egyéni pályázóknak
minta űrlap csoportos pályázóknak

1.sz.melléklet – a kategória (nincs formanyomtatvány)
1.sz.melléklet – b kategória
1.sz.melléklet – c kategória
2.sz. melléklet: nincs formanyomtatvány
3.sz. melléklet: tanári nyilatkozat
4.sz. melléklet: médiamegjelenések listája
szülői hozzájárulás kiskorú adatainak kezeléséhez


Művészet-tudomány Klasszis kategória 2018

Letölthető dokumentumok:

pályázati felhívás
minta űrlap

1.sz.melléklet – a kategória (nincs formanyomtatvány)
1.sz.melléklet – b kategória
1.sz.melléklet – c kategória
2.sz. melléklet: nincs formanyomtatvány
3.sz. melléklet: tanári nyilatkozat
4.sz. melléklet: médiamegjelenések listája